Image

 

Veľa šťastia, zdravia, lásky a úspechov v roku 2012.

nitra_nov2011_1

 

smileyMedzinárodná výstava psov - Nitra - 19.11.2011- Rozhodca Linda Voláriková (Slovensko)

Miss Marple Sunny Honey - V1, CAJC

smileyMedzinárodná výstava psov - Nitra - 20.11.2011- Rozhodca Vladimír Javorrčík (Slovensko)

Miss Marple Sunny Honey - V1, CAJC
 

smileyMiss Ma rple Sunny Honey - 19.11.2011 - Inernational Dog Show Nitra (Slovakia) - Ex 1, CAJC - Judge Mrs. Linda Volarikova

smileyMiss Ma rple Sunny Honey - 20.11.2011 - Inernational Dog Show Nitra (Slovakia) - Ex 1, CAJC - Judge Mr. Vladimir Javorcik

we-all

1.10.2011 - Klubová výstava KCHMPP
 

smileyCH.Huvikummun Lady in Red - V1, CAC, BOB

 

yes yesCH.Huvikummun Lady in Red - 2. miesto v súťaži o najkrajšiu sučku klubu v roku 2010

tulln-009

smileyMedzinárodná výstava psov - Tulln -Rakúsko - 25.9.2011- Rozhodca Gyula Szarkozy (Maďarsko)

CH. Huvikummun Lady in Red - CAC, CACIB, BOB

 

yes  Splnené podmienky pre udelenie titulu "INTERŠAMPIÓN"

 

smileyInternational Dog Show - Tulln - Austria - 25.9.2011- Judge Gyula Szarkozy (Maďarsko)

CH. Huvikummun Lady in Red - CAC, CACIB, BOB

 

yes  Met trequirements for the title "INTERCHAMPION"

 

smileyNárodná výstava psov - Tulln -Rakúsko - 24.9.2011- Rozhodca Dušan Paunovič (Srbsko)

CH. Huvikummun Lady in Red - V1, CAC,

 

smileyNational Dog Show - Tulln (Austria) - 24 Sep 2011 - Judge Dusan Paunovic (Serbia)


CH. Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC,
 

 

smileyMedzinárodná výstava psov - Bratislava - 20.8.2011- Rozhodca Lisbeth Mach (Švajčiarsko)

CH. Huvikummun Lady in Red - CAC, CACIB, BOB
 

smileyMedzinárodná výstava psov - Bratislava - 21.8.2011- Rozhodca Petr Řehánek (Česká republika)

CH. Huvikummun Lady in Red - CAC, Res. CACIB

 

yesSplnené podmienky pre udelenie titulu "Grand Champion of Slovakia"

 

smiley International Dog Show - Bratislava (Slovakia) - 20 August 2011 - Judge Lisbeth Mach (Switzerland)
 CH. Huvikummun Lady in Red - CAC, CACIB, BOB
 

smiley International Dog Show - Bratislava (Slovakia) - 21 August 2011 - Judge Petr Rehanek (Czech Republic)
 CH. Huvikummun Lady in Red - CAC, Res. CACIB

 

yes Met trequirements for the title "Grand Champion of Slovakia"

Image

 10. 7. 2011 World Dog Show - Paris   

 Huvikummun Lady in Red - Excellent - Judge Sylvie Mignon (France)

 

 

smiley 12.06.2011 - Výstava psov Raciborz (Poľsko)

Huvikummun Lady in Red -V1, CAC, BOB - Rozhodkyňa Dorota Zabek (Poľsko)

- "Finka" splnila podmienky pre udelenie titulu Šampión Poľska enlightened

 

smiley 12.06.2011 -  Dog Show Raciborz (Poland)

Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC, BOB - Judge Dorora Zabek (Poland)

-"Finka" met requirements for the title Champion of Poland enlightened

 

 

smiley05.06.2011 - Medzinárodná výstava - Nitra

yes  Huvikummun Lady in Red -V1, CAC, CACIB,BOB - Rozhodkyňa Katalin Radvansky (Maďarsko)

- "Finka" splnila podmienky pre udelenie titulu Šampión Slovenskaenlightened

yes  Miss Marple Sunny Honey - 3. Baby BIS - Rozhodca Vladimír Javorčík (SK)

 

smiley05.06.2011 - International Dog Show - Nitra -

yesHuvikummun Lady in Red - Ex1, CAC, CACIB, BOB - Judge Katalin Radvansky (Hungary)

-"Finka" met requirements for the title Champion of Slovakiaenlightened

yesMiss Marple Suýnny Honey - 3rd palce Baby BIS - Judge Vladimir Javorcik (Slovakia)

 

 

smiley 24.07.2011 - Medzinárodná výstava - Veľká Ida (Slovensko)

Huvikummun Lady in Red -V1, CAC, CACIB, BOB - Rozhodca Vladimír Javorčík (SK)

 

smiley 24.07.2011 - International Dog Show Velka Ida (Slovakia)

Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC, CACIB, BOB - Judge Vladimír Javorčík (Slovakia)
 

 


 

 

 

  

smiley08.05.2011 - Medzinárodná výstava  - Maribor - (Slovinsko) - Huvikummun Lady in Red -V1, CAC, CACIB - Rozhodkyňa Natasa Blanusa (Chorvátsko)

smiley08.05.2011 - International Dog Show - Maribor - (Slovenia) - Huvikummun Lady in Red -Ex1, CAC, CACIB - Judge Natasa Blanusa (Croatia)

 

 

smiley07.05.2011 - Medzinárodná výstava - Maribor - (Slovinsko) - Huvikummun Lady in Red -V1, CAC, CACIB,BOB - Rozhodkyňa Colette Muldon (Irsko)

smiley07.05.2011 - International Dog Show - Maribor - (Slovenia) - Huvikummun Lady in RedEx1, CAC, CACIB, BOB - Judge Colette Muldon (Ireland)

yes    The judgment of Colette Muldon:
"Lovely head and expression, correct teeth, nice square compact body, good length of legs, correct topline and tail, moves well coming and going."


 

 

smiley01.05.2011 - Klubová výstva KCHMPP - Banská Bystrica (Slovensko) - Huvikummun Lady in Red - V1, - rozhodca Andraš Polgar (CZ)

smiley01.05.2011 - Club  Show KCHMPP - Banska Bystrica (Slovakia) - Huvikummun Lady in Red - Ex1- Judge  Andraš Polgar (CZ) 

 

 

smiley01.05.2011 - Národná výstva psov Banská Bystrica (Slovensko) - Huvikummun Lady in Red - V1,CAC,  - rozhodkyňa Zuzana Brotánková (CZ)

smiley01.05.2011 - National Dog Show Banska Bystrica (Slovakia) - Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC- Judge Zuzana Brotánková (CZ)
 

 

smiley30.04.2011 - Špeciálna výstva KCHMPP - Remata (Slovensko) - Huvikummun Lady in Red - V1,CAC, CC - rozhodca Maciej Kozber (Poľsko)

smiley30.04.2011 - Special Show KCHMPP - Remata (Slovakia) - Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC, CC- Judge Maciej Kozber (Poland) 

 

 

smiley24.04.2011 - Kluvová výstva psov Szilvásvárad (Maďarsko) - Huvikummun Lady in Red - V1,CAC, Klubový Víťaz - rozhodca Rafael Santioago (PR)

smiley24.04.2011 - Club Show Szilvasvarad (Hungary) - Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC, Club Winner - Judge Rafael Santioago (PR)

 

 

smiley23.04.2011 - Medzinárodná výstva psov Szilvásvárad (Maďarsko) - Huvikummun Lady in Red - V1,CAC, CACIB - rozhodca Cristian Stefanescu (Rumunsko)

smiley23.04.2011 - International Dog Show Szilvasvarad (Hungary) - Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC, CACIB - Judge Cristian Stefanescu (Romania)

 

 

smiley10.04.2011 - Národná výstva psov Zabrze (Poľsko) - Huvikummun Lady in Red - V1,CAC, BOB - rozhodkyňa Marzena Kaca-Bibrich (Poľsko)

smiley10.04.2011  - National Dog Show Zabrze (Poland) - Huvikummun Lady in Red - Ex1, CAC, BOB - Judge Marzena Kaca-Bibrich(Poland)
 

Máme šteniatka grifónkov/ We have griffon puppies

Image

 

 

 

.

Predstavujeme vám vrh "M" Sunny Honey / Let us to introduce you Litter "M" Sunny Honey

Image

♂ Monsieur Poirot - Bruselský grifón /  Brussels Griffon

♀ Miss Marple - Bruselský grifón / Brussels Griffon

 


 

Image

PF 2011

Image